Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia.

EKOINSTAL & OSFIS

Jesteśmy aktywni

Firma EKO-INSTAL Polska sp. z o.o.  jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS.

Zrzeszamy się by rozwijać nasze firmy, poszerzać kompetencję i wspólnie realizować wiele ambitnych celów.

Nasza działalność w Stowarzyszeniu to wkład w rozwój całej branży instalacyjnej. Chcemy usystematyzowania naszej branży, wyeliminowania złych i nieuczciwych praktyk.

Opowiadamy się za etycznym uczciwym postępowaniem wobec naszych klientów, pracowników i kooperantów.

Wierzymy, że ta forma społecznej aktywności to wkład i dobra inwestycja zarówno dla całej branży, naszych klientów jak i naszej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu Kliknij tutaj